Baringstijd (2006)

On avril 16, 2006, in Nederlands, smar.archives, by admin
Programma geboorteweek 15-21 mei 2006

De cultuur van risico selectie en actieve leiding van het geboorteproces heeft er in vele landen toe geleid dat er een generatie van vrouwen is opgegroeid die geen zelfvertrouwen meer hebben in het geboorteproces en zich niet in staat achten om te baren.

Een groter wordend aantal van professionele dienstverleners zoals verloskundigen proberen nu uit deze geïndustrialiseerde benadering te komen maar alleen wel-ingelichte burgers kunnen een radicale verandering van het medische model initiëren met behulp van wetgevers.

Het onderwerp van dit jaar is: “Baringstijd”…

Er wordt tijd besteed aan vele aspecten van het medisch/technische model: de angst voor overdragen zwangerschappen, inleidingen, actief begeleiden van een bevalling, voortijdig breken van de vliezen, het onmiddellijk afnavelen van de navelstreng.

Al deze gewoontes kunnen we doorbreken door positief te spreken over tijd:

We claimen de tijd om te baren zowel fysiek als psychosociaal.

We nodigen ouders, perinatale dienstverleners en alle bezorgde burgers uit om tijdens de periode van 15 t/m21 mei met ons actie te voeren.

Enkele ideeën

  • Voorzie de database en de webpagina’s met meer artikelen en links over dit onderwerp
  • Bekritiseer bestaande artikelen
  • Stel acties voor in diverse landen met dit onderwerp in informele groepen, NGO’s media en personen
  • Probeer zendtijd te krijgen voor dit onderwerp.
  • Geef een persbericht uit of organiseer een ontmoeting met de lokale pers of radio
  • Geef voorlichting aan teenagers, zwangere vrouwen, bijeenkomsten van vrouwen
  • Organiseer aanvullende acties
  • Vertaal zoveel mogelijk artikelen in je eigen taal.
 

Leave a ReplyFacebook login by WP-FB-AutoConnect