V naší kultuře panuje přesvědčení, že porod je riziková událost a doby porodní se neobejde bez aktivního vedení. Tím pádem celé generace žen nevěří, že by byly schopny samy porodit své děti. Rostoucí počet profesionálních porodníků, lékařů i porodních asistentek, se nyní pokouší z tohoto modelu “produktivismu” vystoupit.

Radikální změny lékařských praktik za současné podpory zákonodárců mohou iniciovat pouze dobře informovaní občané.

Letošním tématem je “čas porodu”

Téma času pokryvá mnoho aspektů “industriální” porodní péče: fobii z přenášení, umělé vyvolávání porodu a “aktivní vedení” porodu, dirupci vaků blan, okamžité přestřižení pupeční šnůry atd.

Je nutné zrušit kletbu tohoto procesu a hovořit o čase pozitivně: základní čas, který je pro rození potřeba (nebo který bychom měli znovu vyžadovat) a to ve fyzickém i psychickém slova smyslu.

Zveme rodiče, porodníky, zdravotníky a všechny zainteresované občany, aby se zúčastnili této kampaně mezi 15. – 21. květnem. Několik nápadů:

  • umístěte na webových stránkách odkazy a dokumenty k tématu
  • komentujte existující zdroje
  • navrhujte aktivity pro jednotlivce, neformální skupiny, neziskové společnosti, profesní agentury a média ve svých zemích
  • prezentujte informace v médiích
  • poskytněte těhotným ženám a mládeži přístup k informacím (ve zdravotních centrech, na různých setkáních pro maminky atd.)
  • zorganizujte setkání, konference, rozhovory s místním tiskem nebo rozhlasem
  • zorganizujte jakýkoliv druh doprovodných akcí
  • přeložte dostupné materiály do více jazyků
 

Leave a ReplyFacebook login by WP-FB-AutoConnect