Световна Седмица на Естественото Раждане 2010 (България)

След като обсъдихме въпроса със заинтересованите страни, темата и датата на Световната седмица на естественото раждане (ССЕР) 2010 бяха финално уточнени.

ССЕР ще се проведе между 16 и 23 май, 2010 година. Моля, не се ограничавайте да организирате събития и извън рамките на седмицата. Както знаете, важни проекти могат успешно да бъдат реализирани и преди или след датите на ССЕР. Най-важното е тези събития да са тематично свързани със ССЕР кампанията и да станат достояние на колкото е възможно повече хора.Темата на ССЕР за 2010 година е « РОДОВАТА ТРАВМА, УДОВОЛСТВИЕТО ОТ РАЖДАНЕТО ».Има много начини за превод и интерпретация на това мото на европейските езици. По наше мнение, най-добре е темата на кампанията да се адаптира към различните приоритети в различните страни. Под « раждане » разбираме както процеса на раждане, така и резултата – раждането на бебето. По този начин събитията в рамките на ССЕР може да са с фокус раждащите жени, родителите, семействата или бебетата. Излишно е да казваме, че думите « травма » и « удоволствие » пораждат още повече асоциации.Моля, разпространете този анонс колкото е възможно повече и го преведете на много езици. Очакваме да получим презентации по темата на различни езици.

 

Leave a ReplyFacebook login by WP-FB-AutoConnect