Choose your font:
 Arimo
 Merriweather
 Mukta Malar
 Open Sans Condensed
 Rokkitt
 Source Sans Pro
 Login


 English 
 Français 
 Português 

[Valid RSS] RSS
bar

Database - Alliance francophone pour l'accouchement respecté (AFAR)

Description of this bibliographical database (AFAR website)
Currently 3032 records
YouTube channel (tutorial)

https://afar.info/id=2310

Created on : 13 Feb 2009
Modified on : 13 Feb 2009

 Modify this record
Do not follow this link unless you know an editor’s password!


Share: Facebook logo   Tweeter logo   Easy

Bibliographical entry (without author) :

De thuisbevalling in Nederland 1995-2002. Rapportage over de jaren 2001-2002. Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN)/TNO Kwaliteit van Leven. Rapport 2005. Bilthoven: PRN

Author(s) :

Anthony S, Amelink-Verburg MP, Jacobusse GW, Pal-de Bruin KM van der

Year of publication :

2005

URL(s) :

http://www.perinatreg.nl/uploads/153/99/Rapportage…

Résumé (français)  :

(Néerlandais)

Het hoge percentage thuisbevallingen is één van de unieke componenten van het
Nederlandse verloskundige systeem. Sinds 1993 bleef echter onbekend hoeveel
vrouwen thuis bevielen, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek in dat jaar stopte
met het vastleggen van de plaats van de baring. In opdracht van de KNOV is daarom, in
het kader van de PROVER subsidie, een methodiek ontwikkeld waarmee monitoring
van de thuisbevalling plaatsvindt op basis van de Landelijke Verloskunde Registraties
(LVR-1 en LVR-2).
In 2002 werd gerapporteerd over het beloop van de thuisbevalling over de periode
1995-2000 en de verwijsstromen van eerste naar tweede lijn (Offerhaus, 2002). Ook
werden kenmerken van de zwangeren en van verloskundige praktijken in relatie tot
thuisbevallingen en verwijzingen bestudeerd.
In opdracht van de Stichting Perinatale Registratie Nederland werd de monitoring van
de thuisbevalling uitgebreid met de jaren 2001 en 2002. In het voorliggende rapport
worden de resultaten van deze monitoring beschreven. Evenals in de vorige rapportage
worden de verwijsstromen in kaart gebracht, waarbij nu tevens apart aandacht wordt
besteed aan geboortecentra en aan het zorgtraject van allochtone en autochtone
vrouwen. Toegevoegd zijn ook analyses met betrekking tot de relatie tussen het
percentage thuisbevallingen en de sociaal economische status van zwangeren.

Voor een toenemend deel van alle zwangeren in Nederland start de verloskundige zorg
in de eerste lijn: van 81,3% in 1995 naar 85,7% in 2002 (hoofdstuk 2). Deze toename
heeft niet geleid tot een stijging in het aantal eerstelijns bevallingen, omdat ook het
aantal verwijzingen steeg: tijdens de zwangerschap van 23,3% (1995) naar 28,2%
(2002) en tijdens de baring van 14,0% (1995) naar 16,8% (2002). Een van de mogelijke
verklaringen hiervoor is, dat cliënten zich steeds vaker direct, zonder tussenkomst van
een huisarts, bij de verloskundige melden. Vrouwen die voorheen van de huisarts een
primair medische indicatie kregen, worden nu via de verloskundige verwezen. Ook
verlenen verloskundigen in toenemende mate verloskundige zorg aan vrouwen met een
belaste obstetrische anamnese. Dit leidt tot een verschuiving in de risicoselectie-
stromen

Ondanks de capaciteitsproblemen in de verloskunde, die met name in 2001 tot een crisis
in de verloskunde leidde, schommelt het uiteindelijke percentage bevallingen in de
eerste lijn over de periode 1995-2002 rond de 41%. In deze periode fluctueert het
percentage thuisbevallingen rond de 30%. Het hoogste percentage thuisbevallingen
vond in 1995 plaats (31,6%) en het laagste percentage in 2001 (28,9%). In 2002 was dit
29,4%. Het percentage poliklinische bevallingen ligt in de periode 1995-2002 rond de
11%.

Wanneer nu gefocust wordt op de groep zwangeren die de bevalling onder leiding van
een eerstelijns verloskundige begint, is het beeld als volgt. Van alle zwangeren die met
een verloskundige aan de bevalling beginnen, voltooide in 1995 55,0% de bevalling
thuis en in 2001 en 2002 52,2%.

Binnen de groep zwangeren die uiteindelijk in de eerste lijn bevalt, blijft over de
onderzoeksperiode de verdeling tussen thuis en poliklinisch bevallen ongeveer 70%
versus 30%.

[…]

Abstract (English)  :

Sumário (português)  :

Comments :

Argument (français) :

Argument (English):

Argumento (português):

Keywords :

➡ attendance ; public health ; homebirth

Author of this record :

Bernard Bel — 13 Feb 2009

Discussion (display only in English)
 
➡ Only identified users I have read the guidelines of discussions and I accept all terms (read guidelines)

barre

New expert query --- New simple query

Creating new record --- Importing records

User management --- Dump database --- Contact

bar

This database is managed by Alliance francophone pour l'accouchement respecté (AFAR, https://afar.info)
affiliated with Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE, https://ciane.net).
It is fed by the voluntary contributions of persons interested in the sharing of scientific data.
If you agree with this project, you can support us in several ways:
(1) contributing to this database if you have a minimum training in documentation
(2) or financially supporting AFAR (see below)
(3) or joining the AFAR (or another society affiliated with CIANE).
Sign in or create an account to follow changes or become an editor.
Contact afar.association(arobase)gmail.com for more information.

Valid CSS! Valid HTML!
Donating to AFAR (click “Faire un don”) will help us to maintain and develop sites and public
databases towards the support of parents and caregivers’ informed decisions with respect to childbirth