Birthing positions in Sweden

On juin 17, 2005, in SMAR2005, by admin

(page afar.info /smar2005/positions-se.htm recupérée en 2012 dans les archives de l’Afar)

World Respected Childbirth Week  (WRCW)

Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté (SMAR)

Semana Mundial por un Parto Respetado (SMPR)

23-29 May, 2005

Positions in childbirth : actors, directors, free choice…

Les positions de l’accouchement : acteurs et metteurs en scène, respect des choix…

23-29 May, 2005

 


Birthing positions in Sweden / Positions de l’accouchement en Suède

Excerpt of Vänta Barn – En bok om graviditet, förlossning och föräldraskap från Folkhälsoinstitutet (a handbook officially distributed to expectant parents), ISBN 91-7205-279-1. Folkhälsoinstitutet, Berling Skogs, Trelleborg. Stockholm: Gförlagshuset Gothia, 2003.

Extrait de Vänta Barn – En bok om graviditet, förlossning och

föräldraskap från Folkhälsoinstitutet (un manuel officiellement distribué aux futurs parents), ISBN 91-7205-279-1. Folkhälsoinstitutet, Berling Skogs, Trelleborg. Stockholm: Gförlagshuset Gothia, 2003.

  • Pages 84-85

    • Original text / texte original / påsvenska, p. 82-84

Vänta barn

En bok om graviditet, förlossning och föräldraskap från

Folkhalsoinstituet
ISBN 91-7105-279-1
8:e reviserade upplagan
Barlings

Skogs, Trelleborg 2000

Så här kan det gå till

En barnmorska från en medelstor norrlandstad berättar så här om hur de ordnat det på förlösningavdelningen och hur de tar emot de blivande föräldrarna.

Vi har två förlossningsrum och ett intagningsrum som vi använder

vid den första undersökningen. Där finns möjlighet för

mamman att bad och vila och det finns en säng för pappan också.

Ibland stannar de kvar i det rummet och föder barn där. Det finns också

ett rum med en vanlig säng där kvinnor får ligga för

observation eller under förberedelserna för ett kejarsnitt. I det

rummet finns alttid möjligheter för pappan att ligga över.

I förlossningsrummen finns gott om plats också för pappan.

Det finns en förlossningssäng och ett par sköna stolar. En

radiobandspelare kan man få in på rummet. Det finns Saccosäckar

som kan formas på olika sätt och en maassage dusch som används

mycket. I rummet finns också utrustning för att på bästa

sätt ta hand om mamman och det nyfödda barnet. Där finns

apparater för fosterövervakning och registrering av väkarbetet

samt vägguttag och slangar för syrgas och lustgas.

Mammorna eller papporna bruckar ringa innan de kommer och vi brukar möta

vid porten och följer dem till rummet för första undersökning.

Ofta gör vi en  » doortest », dvs en registrering med CTG-apparat

av livmoderns sammandragningar och barnets hjärtverksamhet. Det tar 20-30

minuter. Vi kan upprepa mätningen senare, men vi registrerar inte hela

tiden. Det är ju viktigt att mamman är uppe och rör sig och då

vill vi inte binda henne vid några apparater.

På vägen finns bilder på olika förlosningsställningar

och vi frågar alltid föräldrarna vad de har för önskemål.

Kvinnan kan välja atta föda barnet stående, stående på

knä eller sitande, hon kan ligga på rygg eller på sidan med

uppdragna knän. Vi berättar om olika smärtlindringsmetoder och hör

efter hur de vill ha det.

Ett barns födelse är en familjeangelägenhet och vi vill överlåta

så mycket som möjligt åt föräldrarna själva.

Barnmorskan och undersköterskan som har hand om förlosningen försöker

följa det naturliga förloppet och underskriver att ingripa annat än

när det är növandigt.

Läkaren behöver sällan vara närvarande under förlossningen,

men vi ringer ofta och rådfrågar vår förlossningläkare.

Om mamman föderbarnet i upprätt ställning, sittande eller stående,

behövs inte mycket hjhäp vid framfördandet. Barnet dunsar ner och

ligger mellan mamans ben. Pappan kan klippa av navelsträngen.

Vi har inte bråttom med att första skötningen. När

barnet är fött lämnas familjen i fred en stund och barnet får

ligga i lugn och ro på mamman bröst. Då brukar det söka

sig till bröstet och börja suga.

När vi sköter barnet ordnar vi det så mamman kan se på.

Vid kejarsnitt väntar vi med skötningen tills hon kommit tillbaka från

operationsllen. Och pappan får hjälpa till med skötningen om han

vill.

Sedan firar vi med kaffe eller te med smörgåsar. Innan det är

dags att flytta till bb-avdelningen får mamman hjälp för att

komma upp och kissa och duscha.

På bb kan pappan stanna kvar över natten om det finns plats i någon

av de små salrna. Barnet ligger i sammma rum och amningen är fri. Dvs

så ofta barnet och mamman vill. Någon dag efter förlosninggen får

mamman och pappan träffa den barnmorska som var med och prat med henne om

allt som hände.

 

 


    • Traduction du texte, pages 82-84

 

Vänta barn (Attendre un enfant)

Attendre un enfant
Un livre sur la grossesse, l’accouchement et la

parentalité de l’Institut pour la santé du peuple
8e édition

révisée
Barlings Skogs, Trelleborg 2000 (Suède)
ISBN

91-7105-279-1

Pages 82-84

Cela se passe ainsi

Une sage-femme d’une ville de moyenne importance de la province du Norrland

décrit de la manière suivante comment le service de la maternité

est organisé et comment ils prennent en charge les futurs parents.

Nous disposons de deux salles de naissance et d’une salle d’admission que

nous utilisons pour un premier examen. Dans cette salle il y a la possibilité

pour la maman de prendre un bain et de se reposer et il y a également un

lit pour le papa. Parfois ils restent dans cette salle et le bébé

y voit le jour. Il y a aussi une salle avec un lit ordinaire oú la femme

peut s’allonger pour observation ou pour les préparatifs d’une césarienne.

Dans cette pièce il y a toujours la possibilité pour le papa de

passer la nuit.

Dans la salle de naissance il y a également une place confortable

pour le papa. Il y a un lit d’accouchement et une paire de chaises confortables.

On peut trouver un appareil stéréo dans la salle. Il y a des

poufs ( fauteuils en forme de poire remplis de billes de polystyrène dit,

« sac Sacco ») que l’on peut utiliser de différentes manières

et une douche pour massage qui est très utilisée. Dans la pièce

il y a aussi de l’équipement pour prendre le meilleur soin de la maman

et du nouveau-né. Il y a des appareils de surveillance du foetus et

d’enregistrement du travail ainsi que des prises et des tuyaux d’oxygène

et de gaz…

Les mères et les pères ont pour habitude de téléphoner

avant de venir et nous avons pour habitude de les accueillir à l’entrée

et de les suivre dans la salle pour un premier examen. Souvent nous faisons un

examen d’admission, c’est à dire un enregistrement au monitoring des

contractions de l’utérus et de l’activité du coeur du bébé.

Cela prend 20 – 30 minutes. Nous pouvons répéter la mesure ultérieurement

mais nous n’enregistrons pas en continu. Il est en effet important que la maman

puisse se verticaliser et bouger, c’est pourquoi nous ne voulons pas l’attacher

á un quelconque appareil.

Sur les murs il y a des images de différentes positions

d’accouchement et nous demandons toujours aux parents quels sont leurs souhaits.

La femme peut choisir de mettre au monde l’enfant debout, á genoux ou

assisse, elle peut être allongée sur le dos ou bien sur le côté

avec un genou surélevé. Nous informons sur les différentes

méthodes de soulagement de la douleur et prenons note du point de vue des

parents.

La naissance d’un enfant est une affaire importante, et nous voulons laisser

autant que faire se peut les parents seuls. La sage-femme et l’infirmière

qui prennent en main l’accouchement tentent de suivre le déroulement

naturel et nous évitons d intervenir tant que cela ne s’avère pas

absolument nécessaire.

Il est rare qu’il y ait besoin de la présence d’un médecin

durant l´accouchement, mais nous consultons souvent par téléphone

notre médecin spécialiste.

Si la maman met au monde l’enfant en position verticale assise ou debout, il

n’y a pas besoin de beaucoup d’aide pour le démoulage du bébé.

L’enfant glisse et s’allonge entre les jambes de la maman. Le papa peut couper

le cordon ombilical.

Nous ne sommes pas pressés d’accomplir les premiers soins. Quand

l’enfant est né nous laissons la famille en paix un moment et l’enfant

peut se reposer tranquillement sur la poitrine de sa maman. C’est alors qu’il

commence á chercher le sein et à téter.

Lorsque nous pratiquons les soins au bébé nous arrangeons les

choses de telle façon que la maman puisse voir ce qui se passe. S’il

s’agit d’une césarienne nous attendons pour les soins le retour de la

maman de la salle d’opération. Et le papa peut aider aux soins si tel est

son désir.

Ensuite nous célébrons la naissance en prenant un café

ou un thé et des tartines. Un peu avant que le temps soit venu de transférer

la maman á l’hôtellerie de la maternité, celle-ci reçoit

de l’aide pour se lever, uriner et se doucher.

A (l’hôtellerie de) la maternité le papa peut rester dormir la

nuit s’il y a de la place dans une de nos petites salles. L’enfant dort dans la

même pièce et l’allaitement est á la demande. C’est á

dire aussi souvent que l’enfant et la maman le souhaite. Quelques jours après

l’accouchement la maman et le papa peuvent rencontrer la sage-femme qui les a

accompagnés et reparler de ce qui s’est passé.

Traduit du suédois par Barbara Strandman

 


 

Leave a ReplyFacebook login by WP-FB-AutoConnect