(World Respected Childbirth Week in the Czech Republic, 2007)
www.respektkporodu.cz

K přípravám akcí pro rok 2007 se v České republice spojily neziskové organizace UNIPA – Unie porodních asistentek, H.A.M. – Hnutí za aktivní mateřství a Porodní asistence.  V rámci Světového týdne respektu k porodu 2007 vyhlášeného na 7.-13. května 2007 připravují multimediální výstavu UMĚNÍ PORODIT, mezinárodní kongres NORMÁLNÍ POROD a veletrh zaměřený na těhotenské, kojenecké a mateřské zboží a služby BABY EXPO.

Tyto tři ústřední akce budou probíhat ve Veletržním paláci v Praze. Po celý týden je připraven bohatý doprovodný program seminářů, workshopů, přednášek a besed. Na řadě dalších míst v ČR (Plzeň, Brno, České Budějovice) se budou konat podobné výstavy s doprovodnými besedami. Součástí projektu je i celorepubliková dětská výtvarná soutěž Jak přicházíme na svět.

Cílem je představit porod v různých souvislostech a rovinách – zážitkové, umělecké, zdravotní, lidskoprávní, společenské, vzdělávací a spotřební. Celý projekt doplňuje  mnoho doprovodných akci: videoprojekce, tematické diskuse, odborné semináře, ochutnávky služeb pro těhotné, resp. rodiče, debaty s odborníky (lékaři, porodními asistentkami, pracovníky odborných sdružení), semináře a pořady pro školy.

Multimediální výstava
U M Ě N Í  P O R O D I Twww.vystava-porod.com
7. – 13. květen 2007
Celková koncepce výstavy bude realizována ve dvou rovinách – v umělecké a odborné (vzdělávací).
Součástí výstavy je porod v multimediálním zobrazení a to ve výtvarném umění – fotografie, kresby, malby, filmy a prostorové artefakty,
v hudební podobě – zvukový doprovod instalace, jako divadelní happening. Porod ve světle odborném – odborné informace, zveřejnění výsledků výzkumů, odborné publikace, dokumentární filmy. Expozice děl vítězů výtvarné soutěže pro žáky ZUŠ Jak přicházíme na svět.
Cílová skupina: laická i odborná veřejnost
Pořádá: H.A.M. – Hnutí za aktivní mateřství – www.iham.cz

Veletrh
B A B Y  E X P Owww.babyexpo.cz
11. – 14. květen 2007
Velká prezentace nejen spotřebního zboží pro období těhotenství a mateřství (literatura, plenky, kočárky, autosedačky, výživa apod.), ale i pomůcek pro porodní asistentky a nejrůznějších služeb pro rodiče (prenatální kursy, cvičení a jiné těhotenské aktivity, mateřská centra, prezentace porodnic a samostatných porodních asistentek a mnohé další). Bohatá prezentace neziskových organizací zabývajících se porodní, mateřskou a dětskou tematikou.
Cílová skupina: široká laická i odborná veřejnost
Pořádá: Porodní asistence – odborný časopis – www.porodniasistence.cz

Mezinárodní konference
N O R M Á L N Í  P O R O D / N O R M A L  B I R T H  – www.normalniporod.cz
10. – 12. květen 2007
Konference pro 500 účastníků z mnoha zemí světa otevře témata, které problematika porodu přináší. Přednášky i workshopy budou simultánně tlumočeny do češtiny.
Cílová skupina: porodní asistentky a lékaři/lékařky
Pořádá: UNIPA – Unie porodních asistentek – www.unipa.cz

 

Leave a ReplyFacebook login by WP-FB-AutoConnect